«Човекът винаги се намира в пътешествие. Неговото съзнание броди ту тук, ту там. То е излязло от своя дом, но не намира друг. За това обучават съзнанието да пребивава в дома си, а тялото да живее на едно място. А ако излизаш, то тогава върви. Ако обаче не си готов да вървиш, недей да безпокоиш себе си и другите. » (Дзие Кун)
„Дзие Кун е моето даоистко име и е свързано с оттеглянето ми от обществото. Когато си готов, можеш да продължиш. Периодът на Дзие Кун бих нарекъл най-щастливият, тъй като в този период ми се удаде да се сдобия със знания или по-скоро с възможността да ги получа. Впрочем ние често бъркаме знанията с информацията, която се превръща в знание само след търпелива работа, ето защо ми се наложи да положа не малко усилия, за да станат част от мен. ЧОМ започна да се трансформира в Дзие Кун, разбирайки разликата относно това, че едно е да се говори за знанията, а съвсем друго — да се използват те от позициите на собствения опит. И нещо трето е тези знания реално да създадат опит, който да принадлежи на тези знания и който да накара човек да започне да се движи. Започна продължителен период от живота ми, свързан с пътешествия и странстване.”

От автобиографията

Видео

Статии

Практическите методи на Лан Цайхъ Дзие Кун

Тази история ще ви се стори фантастична, но я разказва Пазителят на Запада, Си Фан Бай Ху (西方白虎, Xi Fang Bai Hu) и то на планината Кунлун (Kunlun), където обикновено се събират безсмъртните. Когато Домакинята на Запада определя мястото и ролята на всеки безсмъртен, тя отрежда на Лан Цайхъ (Lan Caihe) да се грижи за ефирната храна, като използва познанието за Изкуството за отглеждане на дълголетие.

Изкуство на брачните покои Дзие Кун

Изкуството на брачните покои (fang zhong zhi shu) е система от даоистки алхимични практики, свързани със знанията на даоистката традиция на Великата чистота. Това учение се формира по естествен път в процеса на човешката еволюция. Изкуството на брачните покои се нарежда до изкуството за укрепване на сухожилията и това за пречистване на костния мозък като най-древната система на практическото изкуство, но в разбиранията си тя е толкова естествена, колкото и самата поява на човека, появата на мъжа и жената.

Учение за тялото Ин Дзие Кун

Учението за тялото Ин или женското тяло се предопределя от самата природа. Именно това учение задава основите на идеята за целостта на тялото, определяно в даоистката традиция като тялото Ин. Тялото, което може да ражда и развива. Именно през тази перспектива даоистката медицина разглежда и знанията за женското тяло, като свързва тези знания с идеята за живота на тялото и процесите, протичащи в него.

Даоисткото тяло Дзие Кун

Идеята за даоисткото тяло е доста концептуална и не отговаря на обикновеното възприятие у съвременния човек. Даоисткото тяло е формата, която нещо представлява или в която нещо се вписва и тук най-важното е да разберем тази форма на тялото и връзките в тялото. Защото това ще ни помогне да възприемем тялото си като тяло с вътрешна опора.

Енергия Дзие Кун

Въпросът, свързан с енергията, е прост, ако към него подходим физически, и сложен – ако подходим езотерически. Тогава е редно да се запитаме: А защо да подхождаме към него езотерически, ако можем да го разберем физически? Тук именно се крие най-голямото предизвикателство пред съвременния човек: оказва се, че той не може да определи всичко физически.

» Чети всички статии «


Публикации

Възбуда

Животът представлява реализация на различни видове честотни излъчвания, които се приемат от мозъка и се обработват от съзнанието. Оказва се, че всички процеси в тялото са всъщност съзнателно следване или съзнателен избор. Но защо тогава съзнанието се подчинява, да речем, на чувството на глад или на сексуалната възбуда? Оказва се, че по някаква причина то го иска, или пък това е един избор без възможност за избор?

0
0
| прегледи: 1850 Пъти

Алхимично мислене

Алхимичното мислене е вид усилие, формирано от интегралния мозък, който, от своя страна, се формира в резултат на практиките, свързани с алхимичното действие. Сред тези практически системи на преден план изпъква даоистката алхимия, която поставя пред занимаващия се задачата да опознае Даоисткото тяло. Познанието за даоисткото тяло е физическо условие за формирането на алхимичното мислене.

0
0
| прегледи: 1412 Пъти

Матрица на женското тяло

Формирането на учението за даоисткото тяло се e осъществило въз основа на разбирането за тялото в пространството, тоест по троичния принцип (Земя-Човек-Небе), който впоследствие е залегнал в основата на концепцията и знанията за даоисткото тяло. Освен това, трябва да се отчете и следния важен аспект: тялото в даоисткото учение се е разглеждало от позицията на две много важни концепции – движението и покоя.

9
0
| прегледи: 846 Пъти

Учението на безсмъртната Хе Сянгу

Учението на безсмъртната Хе Сянгу е направление в даоистката алхимия, свързано с изкуството на вътрешно преобразуване (това изкуство поражда самостоятелното направление, познато като Йога на храненето). Учението на Хе Сянгу е едно от осемте канонични учения в даоистката алхимия, свързани с практическите методи за преобразуване на тялото. Учението представлява самостоятелна система, но в същото време често е част от общата даоистка доктрина за създаването на Нефритеното тяло.

0
1
| прегледи: 880 Пъти

Подхранване с кристална храна

Подхранването с кристална храна в рамките на системата Йога на храненето представлява особена дисциплина, насочена не само към усъвършенстването на нашето тяло и съзнание, но и към настройването към висшия разум, който също има кристална форма.

9
0
| прегледи: 1079 Пъти

» Чети всички публикации «

top